lördag 20 november 2010

Rektor förbjuder julavslutning i kapell efter bön

SKOLAN PI fick ett tips från en elev på Gånghesterskolan i Borås som berättade att skolans rektor beslutat att julavslutningen inte får hållas i kapellet, som det alltid gjorts, på grund av att en anonym person anmält sommarens skolavslutning som innehöll en bön.

En bön under sommarens skolavslutning blev alltför mycket för någon som anmälde händelsen och fick rektor Lena Sundbaum att reagera – ingen traditionsenlig julavslutning i kapellet, i stället flyttas den till skolans gymnastiksal. Detta utan att varken eleverna eller föräldrarna tillfrågats.

PI kontaktade rektor Sundbaum och frågade hur det egentligen står till på Gånghesterskolan. Hon svarar att de haft flera diskussioner i kollegiet om skolans traditioner och att de ibland behöver förändra något för att underlätta för sig själva.

Tillsammans har vi bestämt oss för att just i år inte gå till kapellet utan att vara i idrottshallen. Detta gäller inte för alltid. Det har flera praktiska orsaker. Naturligtvis står jag bakom beslutet. Vi har haft ett bra samarbete med Svenska kyrkan och tänker fortsätta med det framöver.

Sundbaum berättar vidare att hon och skolan inte är intresserade av att ta bort upplevelser eller erfarenheter som barnen gör vid traditionella tillfällen men de måste kunna ändra på utformningen. Hon säger sig brinna för att barnen ska få sjunga, spela och få träna sig i att uppträda, ”det är verkligen livskunskap!”, och innehållet i julspelet kommer inte att ändras då de har grund för det i läroplanen.

Avslutningsvis säger Sundbaum att det är synd att fokus inte läggs på det fantastiska arbete som lärare och elever gör, utan på var uppspelningen ska ske.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt