tisdag 30 november 2010

Domstolarnas tolkförmedling saltade fakturor

SLÖSERI Sveriges domstolar har betalat alldeles för mycket för förmedling av tolkar som medverkar vid rättegångar. Den tolkförmedlare som vann upphandlingen lade i strid med avtalet på en extra avgift på 429 procent – ändå förlängs avtalet med ett år.

Språkservice Sverige AB vann 2008 Rikspolisstyrelsens upphandling av ett tvåårigt ramavtal avseende tolkförmedlingstjänster. Avtalet gäller samtliga statliga myndigheter, bland annat domstolarna, i hela landet. Företaget erbjöd en förmedlingsavgift på 35 kronor per förmedlat uppdrag. En avgift som ska täcka verksamhetskostnaderna. Tolkarna får ersättning enligt domstolsverkets föreskrifter.

Alexander Markinhuhta vid Transvoice Stockholms tolkförmedling, en konkurrent, säger att 35 kronor i förmedlingsavgift inte är en rimlig nivå:

– Det är för lågt och kräver marginaler någon annanstans. En rimlig förmedlingsavgift måste ligga mellan 80 och 100 kronor för att det ska vara möjligt att upprätthålla service och administration.

Språkservice ersättning regleras uttömmande i avtalets prisbilaga, vilket innebär att företagen inte har rätt till någon ersättning utöver 35 kronor per uppdrag. I stället införde man en lönehanteringsavgift på 150 kronor per uppdrag – sammanlagt debiteras alltså 185 kronor per uppdrag.

Länsrätten i Stockholms län har uppmärksammat avgifterna och begärt att få tillbaka dem. I januari 2009 kostade dessa avgifter länsrätten 68 700 kronor. Språkservice krediterade dem månaden efter, dock inte hela beloppen. Fem avdelningar fick tillbaka mellan 80 och 93 procent medan en avdelning inte fick tillbaka en krona.

Även Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt har fakturerats lönehanteringsavgift på 27 450 kronor respektive 10 200 kronor i januari 2009. En granskning av fakturor i oktober 2010 visar att Språkservice inte längre tar ut avgiften.

Ingrid Hallenståhl vid Stockholms tingsrätt säger sig vara helt ovetande om att Språkservice tagit ut en lönehanteringsavgift när InfoTorg Juridik kontaktar henne, men ändrar sig under samtalets gång:

– Dom hjälper oss med att betala ut löner till tolkarna. Nån avgift måste dom ju ta utav oss. Upphandlingen är en annan sak, den avser själva förmedlingen. Men sen gör de en tjänst till oss utöver den. Löneutbetalningen och att de hjälper oss att fakturera ingår inte i upphandlingen. Det är en speciell överenskommelse som vi har med dom. Det är så det ligger till.

Enligt InfoTorg Juridik är dock Hallenståhl felinformerad – faktureringen ingår i avtalet, dessutom kan hon inte förklara varför Språkservice slutat ta ut avgiften.

Språkservice

I domstolsverkets rapport 2010:4, Kvaliteten på tolkning i domstolar mm, nämns Språkservice oftast i sammanhang med dålig service. Migrationsverket, som är den enskilt största köparen av tolktjänster, har gjort en egen upphandling av förmedlingstjänster där en av kriterierna varit kvalitetsutvecking. Vid en utvärdering av anbuden fick Språkservice inte några kvalitetspoäng.

Rikspolisstyrelsen har dock valt att förlänga ramavtalet med företaget i ett år till. Ansvarig för upphandlingen, Magnus Björck, uppger att han inte hört talas om lönehanteringsavgiften.

Källa: InfoTorg Juridik

Språkservice

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt