fredag 26 november 2010

Kaotiskt på asylboende i Torsåker

HOFORS I ett yttrande från Hofors kommun, där Torsåker ingår, till Socialstyrelsen målas en bild av ett tidvis kaotiskt asylboende med skadegörelse och hot riktat mot personalen upp. Jan Bornestig, socialchef i Hofors, säger att de tvingats sätta ner foten.

I oktober gjorde Socialstyrelsen en inspektion där det framkom att de placerade ”ungdomarna” i flera fall säger sig inte ha samtyckt till placeringen i Torsåker. Utredningar och vårdplaner saknades även.

I svaret från Hofors kommun bekräftar man att flera av invandrarna försökt bli omplacerade från Torsåker och i vissa fall har desperationen manifesterats av skadegörelse, bland annat i form av krossat glas, och hot mot personalen. Ett flertal polisanmälningar har gjorts.

Magnus Andersson (S), socialnämndens vice ordförande, säger att innan de kommer till Torsåker bor de i transitboenden och vill ofta sedan tillbaka dit, till någon av storstäderna.

Enligt yttrandet ställer sig Hofors kommun frågande till när ett samtyckte ska inhämtas och hur det ska dokumenteras. Man påpekar att om samtycke krävs kan kommuner som Hofors inte ta emot så kallade ensamkommande barn och ungdomar då den stora majoriteten vill till storstäderna. Dessutom vittnar man om att situationen förvärrades avsevärt efter Socialstyrelsens besök i oktober då en uppfattning bland invandrarna spreds om att de kunde ställa krav på kommunen om att bli förflyttade.

Socialchefen Jan Bornestig säger att man tvingades sätta ner foten, bland annat genom att flytta några av invandrarna till boenden i andra kommuner.

– Kommer man hit av något skäl och söker uppehållstillstånd så måste man anpassa sig till vad som gäller här. Det går inte att tro att man kan styra och ställa.

Jan Bornestig

Nu ska situationen ha lugnat ner sig och Magnus Andersson i socialnämnden tror att problemen ofta grundar sig i orealistiska förväntningar bland invandrarna avseende vad det innebär att komma till Sverige, föreställningar som sprids via rykten.

I maj inrättades 30 platser för så kallade ensamkommande barn och ungdomar i 16-18-årsåldern i Hofors kommun, med de flesta platserna i Torsåker. De flesta är från Somalia eller Afghanistan.

GD

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt