torsdag 25 november 2010

Byförening vänder sig mot antalet asylsökande till Stråssa

STRÅSSA Byföreningen i Stråssa, en liten tätort i Lindesbergs kommun med en befolkning på drygt 700 personer, protesterar mot att Migrationsverket vill placera så många som 110 asylsökande på den lilla orten. Man har nu inlett ett samtal med Migrationsverket, kommunledning och polis.

Den förhållandevis stora mängden asylsökande har väckt oro bland Stråssaborna, speciellt efter en del incidenter som stört friden i området. Bland annat handlar det om människor som ägnat sig åt kriminalitet men även mer vardagliga saker som misskötsel i gemensamma tvättstugor.

– En del personer har börjat dra sig för att gå ut, och en sådan smygande rädsla, befogad eller inte, är riktigt otrevlig. Därför kände vi att vi var tvungna att se vad man kan göra åt det.

Rune Andersson, ordförande byföreningen

Byföreningen tog kontakt med Migrationsverket och i måndags hölls ett möte där även kommunledning och polisen fanns med. Rune Andersson anser att parterna är överens om att något måste göras, även om det i dagsläget inte finns någon enkel lösning. Han påpekar att det inte handlar om främlingsfientlighet bland byborna och framhåller att de problem som finns även påverkar trivseln hos flera asylsökande som sköter sig.

NA

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt