tisdag 23 november 2010

Muslimer i riksdagen vill kalla hem militärattachén i Tel Aviv

PALESTINA/ISRAEL Tre miljöpartister varav två är muslimer har lagt en motion där man vill att Sverige bojkottar Israel på flera punkter på grund av Palestina-konflikten.

Motion till riksdagen
2010/11:U325 (MP1105)
av Jabar Amin m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska arbeta aktivt inom EU för att den planerade uppgraderingen av handelsförbindelserna mellan EU och Israel (associationsavtalet) inte kommer till stånd så länge Israel inte uppfyller sina förpliktelser enligt såväl associationsavtalet som internationell lag.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom EU verka för en undersökning om huruvida produkter som är producerade på ockuperade områden märks om av Israel till att produkten är producerad i Israel eller inte ska genomföras.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige kräver att Israel drar sig tillbaka från ockuperade palestinska områden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige kräver av Israel att upphöra med all bosättningsaktivitet på Västbanken och i östra Jerusalem.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige kräver av Israel att upphöra med det folkrättsvidriga byggandet av muren på ockuperat palestinskt område och för att Haagdomstolens 70 (79) utslag från 2004, som olagligförklarar densamma, efterlevs och genomförs.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att import av vapen från Israel upphör.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska kalla hem den svenska militärattachén i Tel Aviv.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska ta initiativ inom EU för att EU ska införa "smarta sanktioner" mot Israel så länge Israels brott mot folkrätten och internationella avtal fortsätter.

Motivering

Allt sedan 1948 är Palestina ockuperat av Israel. Således är konflikten mellan Israel och Palestina nu inne på sitt åttonde decennium. Under dessa år har civila på båda sidorna av konflikten drabbats hårt av våldet och stridigheterna.

Ockupationen av Västbanken och Östra Jerusalem samt de facto ockupationen och blockaden av Gaza måste upphöra för att en varaktig fred ska uppnås. Lösningen på konflikten bygger på att alla berörda parter respekterar folkrätten, FN:s resolutioner och rätten till en fredlig samexistens inom en tvåstatslösning där båda folken kan leva i trygghet och säkerhet.

Med staten Israel ignorerar FN-resolutioner och bryter mot både folkrätt och internationell lag. Israel fortsätter det väldiga murbygget på Västbanken, som idag uppnått en längd på drygt 70 mil. Denna separationsbarriär, som väsentligen anläggs på ockuperad mark, skiljer inte bara israeler och palestinier åt utan splittrar även många palestinska familjer och försämrar tillgången på utbildning och hälsovård. Internationella domstolen (ICJ) har slagit fast att bygget av muren är olagligt och kräver att det upphör. Alla EU-länder har i FN:s generalförsamling ställt sig bakom ICJ:s ståndpunkt.

Antalet palestinska så kallade säkerhetsfångar i israeliska fängelser fortsätter vara högt och inkluderar även palestinska parlamentariker och före detta ministrar. Administrativa frihetsberövanden utan rättegång är, enligt den israeliska människorättsorganisationen Btselem, vanligt förekommande och även barn frihetsberövas på detta sätt. Människorättsorganisationer kritiserar israeliska myndigheter för att armén och bosättare på Västbanken begår övergrepp utan att straffas. Det finns exempel där polis dokumenterats kasta sten tillsammans med bosättare på obeväpnade palestinier.

Israels folkrättsvidriga politik fortsätter trots protester från såväl omvärlden som den inhemska fredsopinionen. Ord måste nu följas av handling. Det är viktigt att den svenska regeringen nu arbetar aktivt inom EU för att den planerade uppgraderingen av handelsförbindelserna mellan EU och Israel (Associationsavtalet) inte kommer till stånd så länge Israel inte uppfyller sina förpliktelser enligt såväl associationsavtalet som internationell lag.

Produkter som är producerade på ockuperade områden omfattas inte av EU:s frihandelsavtal med Israel, men det görs gällande att sådana produkter märks om av Israel, så att det istället står att produkterna är producerade i Israel. Därför bör Sverige ta initiativ inom EU till en utredning om Israel bryter mot Associationsavtalet på denna punkt. I så fall bör avtalet hävas stoppas tills detta rättas till. Det är även viktigt att den svenska regeringen nu deklarerar tydligt att vi kräver att Israel drar sig tillbaka från ockuperade palestinska områden. Vi bör även agera mot Israels bosättningspolitik och kräva av Israel att upphöra med all bosättningsaktivitet på Västbanken och i Östra Jerusalem. Vidare bör vi agera mot byggandet av muren och kräva av Israel att upphöra med det folkrättsvidriga byggandet av muren på ockuperat palestinskt område och för att Haagdomstolens

70 (79) utslag från 2004, som olagligförklarar densamma, efterlevs och genomförs. Vi bör dessutom förbjuda all vapenimport från Israel. Vi anser att det är också viktigt att Sverige kallar hem den svenska militärattachén i Tel Aviv. Sverige bör vidare verka för att EU ska införa smarta ekonomiska sanktioner (frysning av regeringsledamöters och höga militärer tillgångar i EU-områden, förhindra dessa från att komma in i EU m.m.) mot Israel så länge Israels brott mot folkrätten och internationella avtal fortsätter.

Stockholm den 27 oktober 2010

Jabar Amin (MP)
Mehmet Kaplan (MP)
Valter Mutt (MP)

Muslimen Mehmet Kaplan är före detta ordförande för SUM, Sveriges Unga Muslimer, där nuvarande ordförande hatar PI. SUM är inte främmande heller från att bjuda in hatiska imamer som osar mot Israel, homosexuella mfl.

Valter Mutt, är omvärldsanalytiker i Miljöpartiet.

Den andre muslimen Jabar Amin har tidigare jobbat på Anti-diskrimineringsbyrån i Umeå. 2002 anmälde han och en somalier Umeå kommun för diskriminering. De krävde nämligen att somaliern fick ledigt med full lön under fyra dagar vid två muslimska helger men fick nej av Umeå kommun. Man hänvisade till kollektivavtalet.

Man krävde även att dåvarande regeringen tog fram ett lagförslag på hur andra än kristna skulle få rätt att vara lediga på sina högtidsdagar.

Så här lät det vid intervjun:

- För mig som muslim handlade det om två viktiga högtider, säger Warsame.

Däremot fick han ledigt mot att han tog igen tiden en annan gång.
- Det räcker inte. Jag vill inte ha fler lediga dagar än andra, jag vill ha rätt att fira mina helger och jag vill inte behöva be chefen om lov varje år. Det ska vara självklart att muslimer får ledigt vid muslimska högtider.

Det finns drygt 100 skolbarn i Umeå med somaliska som modersmål. Under de aktuella dagarna var Warsame ensam på skolan eftersom barnen fått ledigt för helgerna.

- Jag är svensk. Jag vill undervisa här och jag vill bo här. Jag respekterar svenska lagar och regler och jag tycker det är bra att man firar 6 juni eftersom det är en hyllning till nationen. Men jul och påsk firar jag inte, säger han.

Anti-diskrimineringsbyrån i Umeå har bistått vid anmälan. Där jobbar Jabar Amin.

- Det finns mängder av lagar som ändras när verkligheten förändras. Lagarna måste anpassas till verkligheten. Sverige är mångkulturellt och vi behöver inte gemensamma traditioner, säger Amin.

Jabar Amin har även två kriminella söner.

Ario Amin är dömd för våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd, förolämpning, övergrepp i rättssak, ofredande och ringa narkotikabrott.
Han har även suttit häktad för rånförsök och grovt olaga hot.

Arian Amin är dömd för rån, olaga hot, grovt vapenbrott, narkotikabrott och grov misshandel. Den sista punkten avser ett brutalt överfall i Umeå förra året. Han har även pistolhotat en annan man, huggit ner honom med en flaska samt sparkade på hans huvud och kropp ett 20-tal gånger.

Deras pappa sitter alltså i riksdagen…

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt