lördag 27 november 2010

Illegala immigranters medborgerliga rättigheter

LÄSARBIDRAG Ingen människa kan vara illegal, sa Göran Hägglund i riksdagen . Vad ska vi då kalla de människor som fått sin sak prövad av Migrationsdomstolen och fått avslag?  Illegal immigrant fungerar bra för mig, men numera ska de kallas "papperslösa".  Ännu en omskrivning där vi ska dölja vad det egentligen handlar om. Det är helt enkelt så att de bryter mot vår lag eftersom de är här och gömmer sig, trots beslut om avvisning. Eller också har man aldrig gett sig tillkänna. Båda kategorierna är icke legala immigranter. Jag har svårt att se nödvändigheten i att uppfinna ett nytt ord.

Man kan skilja mellan två typer av illegala invandrare. De som sökt asyl och fått avslag och nu håller sig undan verkställighet av utvisningen. Många kallar dessa "gömda flyktingar". Den andra typen har aldrig varit inne i asylproceduren, utan vistas i landet utan tillstånd. Det kan vara före detta turister, studenter eller någon som haft arbete här och stannade kvar.

Den första typen har alltså fått sin sak legalt prövad av Migrationsverket och inte fått asyl. Förmodligen för att det inte fanns hållbara skäl att anföra. Man vill helt enkelt ha ett bättre liv, vilket inte är särskilt svårt att förstå. Men eftersom vi trots allt har vissa regler fick man avslag, och då ska man åka hem eller tillbaka där man kom ifrån.

Och vissa av oss, bland annat jag, trodde att det var just så Sverige hanterade frågan. Att man såg till att vederbörande åkte tillbaka dit han/hon kom ifrån. Av 3388 asylavslag från Irak, Iran, Somalia och Afghanistan återvände 263 frivilligt hem och 44 med tvång 2007. Och resten, 3081 personer, tillhör förmodligen våra illegala immigranter numera. Så var det med den efterlevnaden av beslut. Och då kan man föreställa sig hur det sett ut andra år. Plus alla de illegala som myndigheterna inte har en aning om.

"Det är störande, för att inte säga skrämmande, när etablerade politiker högt upp i hierarkin i ett riksdagsparti, börjar sudda ut den juridiska gränsen mellan de som uppehåller sig lagligt i Sverige och de som uppehåller sig olagligt i landet. Hur ska samma människor kunna stå upp och kräva att medborgarna ska respektera andra lagar samma politiker stiftar, när politikerna själva väljer och vrakar vilka lagar de tycker är viktiga och vilka de tycker man ska strunta i?" Det här skriver S R Larsson på sin blogg angående folkpartiets arbete för vård och skola åt illegala immigranter.

Genom att inte se till att lagar och regler följs förstör man de illegalas och min moral totalt. Det måste vara politiskt sanktionerat att låta bli att göra något åt det hela, annars skulle det inte se ut så här. Då skulle man leta upp dessa människor och förpassa dem ur riket.

"Människor kan inte vara illegala. Alla människor har ett absolut och lika värde. Att kalla människor för illegala är att devalvera människovärdet", säger KD-ledaren.  Personligen misstänker jag att det finns andra viktigare saker som kan kännas som en devalvering av människovärdet, att bli utslängd ur sjukförsäkringen för att ta ett exempel.

Men inte nog med det. Nu diskuteras också att ge de illegala immigranterna medborgarprivilegier när det gäller skola, sjuk- och tandvård. När William Petzäll påtalade det här i riksdagen svarade Göran Hägglund "Ska vi med armarna i kors låta människor dö för att de inte har sina papper i ordning?"  Enligt Expressen var Petzälls enkla fråga en "attack" på regeringen och KD-ledaren "dundrade".  Som vanligt berättar tidningarna för oss vad vi ska tycka, på sitt försåtliga sätt.

Jag tror inte Hägglund oroar sig särskilt mycket för att illegala immigranter skulle ligga utanför akutmottagningarna och dö . Eftersom han vet att de får akut sjukvård och i flera landsting mer än så. Dessutom finns ett flertal frivilliga mottagningar i landet som drivs på ideell basis om man skulle vara rädd att bli tillbakaskickad. Enligt DN ger i praktiken ungefär hälften av landstingen illegala immigranter tillgång till skattefinansierad vård på samma premisser som de som har uppehållstillstånd. Det handlade mest i debatten om att visa hur hemska SD är som vill att människor ska betala vad det kostar. Människor som är här illegalt och ska utvisas ur landet.

Naturligtvis ska man betala vad det kostar. Annars kan ni ta och berätta vilka lagar jag kan bryta mot och premieras för det. Och risken är stor att vi också bäddar för en vårdturism.

Just nu pågår alltså en utredning som ska titta närmare på hur vården ska ge utvidgade möjligheter till vård av illegala immigranter. Och enligt Hägglund är vård en mänsklig fri- och rättighet vare sig man har papperen i ordning eller inte. Visst låter det vackert och fint. Men mänsklig fri- och rättighet? Ja, i Sverige då.  Mänskliga rättigheter refererar man ofta till. I själva verket är den listan som önskelistan man skrev till tomten. Det är en förhoppningsfull lista om hur vi vill att världen ska vara och som den så gott som aldrig är. En vision om en bättre värld än den vi har.

Inte nog med att det här är diskriminerande mot oss andra. Det är också ett utmärkt tillfälle att uppmuntra allsköns vårdturism till Sverige. "Ju fler rättigheter man tillskriver illegala invandrare, desto fler illegala invandrare kommer man att få. Ty vem är inte beredd att satsa sina sista slantar på en enkel till Sverige om man är garanterad sjukvård, skola, socialbidrag och kanske till och med permanent uppehållstillstånd", skriver S R Larsson. Dessutom har man ingen aning om vad det hela  skulle kosta överhuvudtaget. Det medger Göran Hägglund också. Hur kan man ens föreslå något, som man inte vet vad det kommer att kosta?

Man räknar med att mellan 10 000-35 000 illegala immigranter uppehåller sig i Sverige. Det är en uppskattning, gjord av någon på olika grunder, och kan lika gärna vara 50 000 eller mer. Det är egentligen ingen som vet.

Det blir så patetiskt när Göran Hägglund försvarar den här saken. Petzäll  anför vårdens redan trängda kostnadsläge. Men då är kostnaden för de illegala så liten att det knappt syns. Fast KD-ledaren har alltså ingen aning om vad det egentligen kommer att kosta hans arbetsgivare, det svenska folket. I privat sektor hade han förmodligen blivit utskrattad: Gå hem och gör en kostnadsanalys. Men där sitter han alltså, i sin skyddade verkstad, och vill så gärna dela ut medborgarnas pengar till människor som bryter mot lagen. Hells Angels och OG vill kanske ha lite också? Var går gränsen?

Och den här graderingen av människor är så hemsk och obehaglig, enligt Hägglund. För det första graderar vi saker och ting hela tiden. Att gradera och prioritera är en politikers rättighet och skyldighet. Och i de flesta länder, har jag hört, prioriterar man sitt eget folk. För det andra ska de människor vi pratar om här ut från Sverige.  För mig är det självklart och jag misstänker att en stor del av befolkningen instämmer i det.  Utom våra politiker som verkar leva i en annan, mycket bättre värld än jag. Där det stora pengaträdet växer.

Jag ser på mina föräldrar och andra äldre som arbetat och betalat skatt i vårt land under sina liv. Man har tydligen inte lika mycket till övers för dem. Men när det gäller illegala immigranter och asylsökande svämmar alla hjärtan över av godhet. Man fullständigt öser pengar över asylindustrin. Den nya politiken för att få ut invandrare på arbetsmarknaden beräknas kosta 920 miljoner per år. Tills det börjar generera ökade skatteintäkter när invandrarna får arbete. Mjaahaa.

Eliten visar på alla sätt att mina föräldrar verkligen inte ska ha något försteg framför åsnedrivare från Somalia eller getherdar från Afghanistan. Svensk? Bah! Det är väl alla som befinner sig i Sverige? Skamligt mot de svenskar som genom sitt arbete byggt upp Sverige, säger Petzäll.

Ni förstör vår moral och vårt rättsmedvetande lite i taget med förslag som det här. Se istället till att ge polisen befogenhet att hämta upp dessa människor och hjälpa dem ut ur landet. Och låt oss slippa mer snyfthistorier där journalisten "glömmer" vissa fundamentala fakta om människan som ska utvisas eller omständigheter omkring densamma. Journalister har tydligen minnen som läcker som såll. Ofta "glömmer" de omständigheter som gör att man får en helt annan bild av den asylsökande.

Preskriptionstiden i asylärenden är 4 år. Då kan man som illegal göra en ny ansökan där man åberopar synnerligen ömmande omständigheter. Och de synnerligen ömmande omständigheterna är att man bott och arbetat illegalt i Sverige. Och likadant om man varit här utan att ha sökt asyl.  Samma argument går hem hos myndigheterna då också.

Man skulle också kunna ta upp till granskning de människor som gömmer flyktingar och de olika fackförbund som vet om deras svartarbete.

Ett land som inte sätter sina egna medborgare främst utan gör allt som står i dess förmåga att få tyst på dem, det landet är ute på farliga vägar. Det kommer att orsaka ett hårdnande klimat när så många människor inte på något sätt får gehör för, eller ens får yttra, sina åsikter. Och i riksdagen bekämpas deras företrädare med en mängd känslomässiga argument. För fakta talar ofta sitt tydliga språk, så det kan man inte använda sig av. Nej då, fram med mer känslor och darr på stämmorna. Eller indignerade tal om vad motparten står för. Kvid gärna lite om mänskliga rättigheter också.

Genom den förda politiken har min tro på politiker och min medkänsla med äkta flyktingar sakta men säkert urholkats. Min regering verkar vilja ge bort mitt land lite i taget.

Magica de Hex

Källor:

www.expressen.se/nyheter/1.2218277/sd-ledamotens- attack-pa-regeringen

www.hayekinstitutetsverige.com/2010/08/aningslosa -om-papperslosa.html

www.mighealth.net

Wikipedia

NU, det liberala nyhetsmagasinet, nr 47, Erik Ullenhag: Etableringslotsar ska ge snabbare integration

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt