torsdag 18 november 2010

Brittaner i minoritet i Storbritannien 2066

STORBRITANNIEN Forskare beräknar att antalet britanner, inklusive walesare, skottar och irländare, kommer att utgöra mindre än hälften av Storbritanniens befolkning 2066 förutsatt att den nuvarande takten i invandringen håller i sig. Utländska arbetare kommer enligt en befolkningsexpert att ”förändra den nationella identiteten” om inte flödet av invandrare ses över.

Varningen från professor David Coleman vid Oxford University kommer som en förelöpare till en förkunnelse från the Migration Advisory Board som tillkännagavs i dag beträffande ett föreslaget tak på invandringen för människor utanför EU.

Siffror från the Office of National Statistics visar att om invandringen långsiktigt ligger kvar på en siffra omkring 180 000 per år kommer andelen infödda britanner falla från 80 procent i dag till 59 procent 2051.

Professor Coleman skriver i tidningen Prospect: På dessa antaganden kommer den ‘vita brittiska’ befolkningen minska med 45 miljoner vid 2051 och vara i minoritet vid 2066. Det är en milstolpe som kommer passeras mycket tidigare av de yngre åldersgrupperna. Detta representerar en enorm förändring för den nationella identiteten – kulturellt, politiskt, ekonomiskt och religiöst.

Koalitionsregeringen har förbundit sig att minska nettoinvandringen och föreslagit ett tak på icke-EU-medborgare.

Företag har dock klagat på att detta kan försvåra deras konkurrenskraft för att globalt locka till sig den bästa arbetskraften.

Professor Coleman säger emellertid att även om nettoinvandringen skulle minskas med 80 000 per år skulle britannerna ändå vara i minoritet 2080.

Han säger också att de vita britannernas övergång till en minoritet sannolikt kommer att vara ”ovälkommen” med tanke på allmänhetens motstånd till den stora invandringen.

The Telegraph
Prospect

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt