måndag 29 november 2010

Elever med engelska som modersmål på nedåtgående

STORBRITANNIEN Andelen barn som har engelska som modersmål i skolorna i Storbritannien är på kraftigt nedgående. I vissa kommuner London uppgör andelen barn som har ett annat modermål upp till 80 procent.

Fenomenet är dock inte enbart koncentrerat till huvudstaden. I grundskolan i Birmingham, Bradford och Leicester uppgör andelen med ett annat modersmål än engelska drygt 40 procent. Nationellt är engelska ett främmande språk för en av sex elever i grundskolan.

Siffrorna, som ska publiceras i veckan, har nästan fördubblats under det senaste decenniet och väntas öka med ytterligare 23 procent – 830 000 av 3,5 miljoner – till 2018. Det finns en oro över att ökningen kommer att innebära finansiella påfrestningar då andelen elever med behov av hjälp med språket ökar.

MigrationWatch, en oberoende icke-politisk immigrations- och asyltankesmedja som utförde studien, tror att över de nästkommande fem åren kommer över 500 000 extra skolplatser att behövas för barn till invandrare som kommit till Storbritannien efter 1998. Detta kommer att kosta statskassan £40 miljarder, cirka 420 miljarder kronor.

Sir Andrew Green, ordförande för MigrationWatch, säger att trenden kommer att sänka utbildningsnivån för infödda med engelska som modersmål.

– Dessa elever kommer naturligtvis att fortsätta igenom utbildningssystemet men det är grundskolan där effekten kommer att kännas av mest akut för tillfället och där engelsktalande barn säkerligen kommer att drabbas när invandrarbarn behöver extra hjälp.

Siffrorna reflekterar en dryg fyraårig ökning i invandringen sedan Labour (brittisk motsvarighet till Socialdemokraterna) kom till makten. Nettoinvandringen har ökat från 48 000 1997 till 215 000 2009.

I London som helhet är andelen barn som har engelska som andraspråk nästan hälften av samtliga elever – 44,6 procent. Men i de centrala delarna är motsvarande siffra 55 procent i grundskolan och i kommuner som Tower Hamlets, Westminster och Newham utgör de knappt åtta av tio grundskoleelever.

Nyligen publicerade siffror från regeringen över skrivkunskaper bland 11-åringar visar att barn med indisk och kinesisk bakgrund i genomsnitt överträffar sina brittiska motparter.

MailOnline

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt