fredag 26 november 2010

Sverige är dårarnas paradis

ASYLINVANDRING Merit Wager, denna dam med sina kontakter på Migrationsverket, har postat vad en källa tillsänt henne. Det är en av handläggarna som anonymt beskriver en autentisk utredning november 2010. Det är kortfattat men ger en bild av asylsökande försöker lura sig in i landet.

Handläggaren skriver:

Den asylsökande, som påstår att hon kommer från ett land som med säkerhet ger PUT, lämnar in en id-handling som är så grovt förfalskad att det egentligen inte ens behövs någon expertis för att konstatera detta. Handlingen skickas ändå till SKL. På frågan varifrån den sökande fått sin id-handling ges inget svar. Han säger att han måste få se på handlingen för att läsa varifrån den kommer. Han får handlingen, men kan inte läsa den eftersom den är på annat språk …

Han har också fyra barn i hemlandet samt en hustru. Han har, vid ankomsten till Sverige, sagt vad de heter, hur många de är och hur gamla de är. Men på asylutredningen kommer han inte ihåg detta. Han vill läsa vad han sagt tidigare! Det får han inte. Därför att man måste kunna kräva att en man kan komma ihåg antalet egna barn, deras namn och ålder, även om att det gått fyra veckor sedan han kom till Sverige. Men han kommer inte ihåg dem. han minns ens namnet på hustrun. Det här beror på en posttraumatisk stress som han drabbats av just nu, enligt biträdet. Stressen var inte lika påtaglig när han kom hit. Och id-handlingen har han fått av en smugglare. Etc etc ….

Läs med fördel annat på Merit Wagers blogg. Där finns det många godbitar.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt