onsdag 10 november 2010

Asylsökande zigenarliga stal slipper utvisning

ZIGENARLIGA PI har tidigare berättat om de fem asylsökande zigenarna som inte kunde hålla sig från att stjäla i olika butiker. Nu har domen kommit.

På Mölltorps camping i Färjestaden på Öland har Migrationsverket inhyst fyra av dem:

  • Agron Berisha, 1976-05-31, från Kosovo, gift med:
  • Nicoleta Stan, 1971-09-30, från Kosovo, deras son:
  • Vebi Berisha, 1993-02-09, från Kosovo, gift med:
  • Sanja Vujicic, 1978-12-11, Serbien

På Migrationsverket förläggning i Tidan utanför Skövde har man inhyst:

  • Besim Berisha, 1977-07-20, från Kosovo. Han bor där med hustrun och barn och hans bror är Agron Berisha.

Besim Berisha har även använt sig av ytterligare två identiteter: Vedat Krueziju , 1977-05-31, samordningsnr 770591-5317 samt Beslim Berisha, 1977-07-20.

Migrationsverket har givit honom beskedet att han ska utvisas till Belgien eftersom hans asylansökan ska prövas där. Ställd inför utvisningen besökte han brodern på Öland. Man bestämde att alla fem skulle köra tillbaka till Tidan för att där ta förväl av varandra. På vägen dit den 19 september stannade man till vid olika affärer och stal gods.

Åtalspunkterna

Snatteri, Lidl Västervik: Nicoleta Stan och Sanja Vujicic stal mat för 804 kronor.

Stöld, Biltema Västervik: Samtliga fem stal bl a bilstereoapparater till ett värde av 4486 kronor. Agron Berisha har främjat stölden genom att bland annat köra bilen som de alla färdades i till och från brottsplatsen.

Stöld, Ica Maxi Norrköping: Samtliga fem stal bl a barnkläder till ett värde av 7513 kronor. Agron Berisha har främjat stölden genom att bland annat köra bilen som de alla färdades i till och från brottsplatsen.

Stöld, Media Markt Norrköping: Med preparerade kassar stal samtliga fem två kameror till ett värde av 5980 kronor. Agron Berisha har främjat stölden genom att bland annat köra bilen som de alla färdades i till och från brottsplatsen.

På den sistnämna orten såg en väktare hur de stoppade ner varor i påsar som visade sig vara preparerade. Polisen stoppade bilen ligan färdades i och fann allt stöldgods. Även tidigare stölder kunde avslöjas i och med fynden

Stöld, Expert Valbo Köpstad: Vebi Berisha stal den 21 augusti 2010 en dator till ett värde av 8999 kronor.

Förhandlingen

En del av dem har erkänt delar av stölderna medan andra har nekat blint. Åklagaren har heller inte kunna bevisa uppsåtet om stölderna bortom rimligt tvivel för samtliga fem.

Norrköpings tingsrätt dömde

  • Besim Berisa för stöld till villkorlig dom. Åtalspunkterna för stölderna på Biltema och ICA Maxi ogillas. Utvisning ogillas.
  • Nicoleta Stan för stöld och snatteri till villkorlig dom. Utvisning ogillas.
  • Sanja Vujicic för stöld och snatteri till villkorlig dom. Åtalspunkten för stölden på Media Markt ogillas. Utvisning ogillas.
  • Agron Berisha för medhjälp till stöld till villkorlig dom. Åtalspunkterna för stölderna på Biltema och ICA Maxi ogillas. Utvisning ogillas.
  • Vebi Berisha för stöld till villkorlig dom. Åtalspunkterna för stölderna på Biltema och ICA Maxi ogillas. Utvisning ogillas.

Påföljdsfrågan

Samtliga åtalade skall dömas för brott för vilka det som påföljd är stadgat fängelse. Brottens straffvärde eller art är dock inte av sådant slag som medför att annan påföljd måste uteslutas. Ingen av de åtalade är såvitt känt tidigare straffad för brott.

Av yttranden från Migrationsverket har framgått att Besim Berisa står inför en omedelbar förpassning till Belgien, där hans asylansökan skall prövas. Beträffande övriga är det ännu inte utrett om deras asylansökan skall prövas i Sverige eller något annat land. De har för närvarande bostad på en Migrationsverkets flyktingförläggning och ekonomiskt stöd för sitt uppehälle. Tingsrätten finner att förhållandena är sådana att påföljden för samtliga bör bestämmas till villkorlig dom och att det inte finns skäl att föregripa asylprövningen genom beslut om utvisning.

Domstol

Norrköpings tingsrätt, B 2945-10

Migrationsverkets reaktion på stölderna

Att några från en flyktingförläggning greps misstänkta för brott föranledde inte några åtgärder från Migrationsverkets sida.

- Brott är ingen fråga för Migrationsverket, utan det är helt och hållet polisens uppgift, säger Bodil Sundén, informatör på Migrationsverket.

Östran

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt