söndag 28 november 2010

Ytterligare en skola bryter den kyrkliga traditionen

Stenåsa kyrka

KULTURMÖRKER Som PI tidigare rapporterat om har skolbarn i såväl Borås som Kävlinge förvägrats att deltaga i traditionsenliga kyrkliga aktiviteter i samband med de stundande julavslutningarna. Nu kommer liknande rapporter från ännu en skola som anammar kulturmörkret.

Det blir inget adventsfirande för Gårdbyskolans elever i Stenåsa kyrka på Öland i år. Frågan om firandets vara eller icke vara är en infekterad fråga. Sune Carlsson, rektor för Gårdbyskolan, berättar att föräldrar hört av sig till honom med synpunkter och att vissa av dem anser det vara fel att eleverna ska vara delaktiga i en gudstjänst i svenska kyrkan medan andra är heligt förbannade för att traditionen bryts.

– Vi har diskuterat frågan grundligt på skolan. Vad vi kan göra är att luta oss emot Skolverkets rekommendationer.
"Utformas skolavslutningen så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och att det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse, kan skolavslutningen ske i kyrkan".

Skolverket

Tina Lönneborg, präst i Sandby, Gårdby och Norra Möckleby församlingar, har böjt sig för riktlinjerna och därmed kommer skolavslutningarna att hållas i kyrkan även framöver.

Torgny Greek, präst i Stenåsa församling, vill dock inte kompromissa. Adventsfirandet i Stenåsa kyrka är en mångårig tradition och han konstaterar att skolan blivit inbjudna och att de är välkomna men att de valt att tacka nej. Han ser inte med blida ögon på att skolan ställer krav på kyrkans verksamhet.

– Vi har sjungit adventspsalmer, dramatiserat advents- och julfirandet. Någon trosbekännelse har vi däremot inte haft.

Sune Carlsson säger att skolan dock kommer att fortsätta sin samverkan med kyrkan, där det är lämpligt:

– Exempelvis kommer Tina Lönneborg till förskolan på fredag för att berätta om traditionerna kring jul- och advent — dock utan religiösa inslag som bön, trosbekännelse och välsignelse enligt riktlinjerna från skolverket.

Ölandsbladet

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt