måndag 15 november 2010

Ny debattartikel av Gunnar Sandelin

MEDIATYSTNAD Politiskt Inkorrekt har vid flera tidigare tillfällen uppmärksammat socionomen och journalisten Gunnar Sandelins välformulerade och mycket adekvata kritik mot dels det mångkulturella samhällets framväxt och dels den närmast totala mediatystnad om hur detta samhälle påprackats det svenska folket utan att möjlighet givits att explicit ta ställning till detta. Sandelin är även mycket kritisk till att debatten om det hela fortfarande inte ges det utrymme som en så pass stor förändring av det svenska samhället i anständighetens och demokratins namn kräver.

I en rykande färsk debattartikel publicerad i dagens upplaga av Göteborgsposten tar Sandelin upp det som för den vakne nyhets- och informationskonsumenten alltmer framstår som en självklarhet; att söka sin kunskap om sakers tillstånd på alla andra ställen än just i de traditionella mediakanalerna.

Sandelin tar bland annat upp Merit Wagers utmärkta blogg där beslutsfattare från Migrationsverket under anonymitetsskydd kan redogöra för en bild av invandringsgeschäftet som aldrig kommer ut via gammelmedias väl censurerade försorg.

Gunnar Sandelin skriver också om de närmast oumbärliga böcker som pseudonymen Julia Caesar givit ut efter eget initiativ. Julia, som under sitt rätta namn i flera decennier var verksam som journalist vid ett av landets största och mest inflytelserika medier, skriver nu under pseudonym då hon fruktar repressalier. Hennes Världsmästarna: När Sverige blev mångkulturellt och Fler ministrar borde gråta har mottagits med ovationer på nätet.

Sandelin nämner också boken Exit Folkhemssverige av Jan Elfverson, Ingrid Björkman, Jonathan Friedman och Åke Wedin, en faktaspäckad och oumbärlig bok för den som söker korrekt information. Kan laddas ned i sin helhet här. Deras ståndpunkt är att Sveriges politiker och mediekår i samförstånd, utan att tillfråga väljarna, har drivit igenom den största förändringen av samhället i vår tid.

Sandelin avslutar sin debattartikel med orden:

I stället för en öppen diskussion om allt detta har vi två parallella medievärldar. Vill vi ha en sådan tudelning av yttrandefriheten? Vad får vi för samhällsklimat om press och etermedia fortsätter att ignorera den kunskap som finns på webben och i böcker utgivna på eget förlag? En öppen debatt är ju demokratins livsnerv!

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt