fredag 19 november 2010

Förnuftiga invandrare sätter sina barn i svenska skolor

FÖRSTÅNDIGT Invandrare som förstått vad nyckeln till integration och delaktighet i det svenska samhället är väljer nu i allt större omfattning att sätta sina barn i skolor där det är en övervägande del svenska elever. Det säger Jenny Kallstenius, som forskat i ämnet och inom kort lägger fram en avhandling. Hon är är doktorand vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet sedan år 2005 och forskar om skolvalfrihet, integration, segregation samt etnicitet och identitetsfrågor.

Trots att det oftast kan innebära långa och tidskrävande resor har förnuftiga invandrare förstått vikten av att deras barn integreras i Sverige och väljer därför att sätta dem i skolor där elevurvalet är till övervägande del svenskar. I Stockholm åker var femte elev till en skola som ligger långt från hemmet.

Kallstenius säger att detta beror på att dessa invandrare söker ”någon sorts svenskhet” som de inte kan få i de etniskt segregerade invandrarghettona. Hon säger också säger att hon är förvånad över hur många barn som det handlar om, inte minst hur många ganska små barn som åker långt till sina skolor.

Ökes Celebi, som är taxichaufför och bor i  den invandrartäta Stockholmsförorten Bredäng är en av de föräldrar som valt att låta sina barn gå i en skola i Stockholms innerstad. Dagens första körning är alltid barnen som skall skjutsas till skolan. Barnen är mycket nöjda. Det är bra i skolan. fröknarna skriker inte, och vi har bra kompisar, säger Cerkan, den äldre av dem.

Celebi förstod redan tidigt, när äldsta sonen gick på dagis, att en skolgång för barnen där det inte fanns några svenskar vore förödande för deras möjligheter att integreras i Sverige.

Barnen pratade inte svenska utan min pojke började säga saker på arabiska, som jag inte förstod. Därför tycker jag att, vi från Turkiet… vi talar deras modersmål hemma, det är inga problem, men de ska lära sig svenska språket, inte arabiska eller annat, säger Ökes.

SvT Rapport

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt