fredag 13 maj 2011

DO ordnade 40 000 till beslöjad muslim

DO Först och främst. I Koranen finns det inget påbud att bära slöja. Den text som man ofta missvisande hänvisar till, när det gäller slöjor, är Koranens sura 24, vers 31, som påbjuder muslimska kvinnor "att sänka blicken, vara anständiga, täcka sina bröst och inte framhäva sina behag för främlingar." I sura 33, vers 59 rekommenderas kvinnorna likaledes att "dra sina kappor omkring sig, när de går ut". Själva traditionen att bära slöja inom islam är yngre än religionen.

40 000 på ett bräde

En beslöjad muslimsk kvinna som var elev på Stockholms hotell- och restaurangskola förbjöds av skolan att bära slöja på serveringslektionerna, enligt skolans policy. Efter flera samtal med skolans dåvarande rektor gick hon med på att ta av sig slöjan eftersom hon ville ha fullständiga betyg, trots att hon upplevde det som ”obehagligt”. Hon anmälde till DO, som gjorde bedömningen att hon har utsatts för indirekt diskriminering.

Det innebär att en skenbart neutral regel slår hårdare mot en viss grupp, i det här fallet kvinnor som av religiösa skäl behöver täcka sitt hår.

DO har fattat beslut om att stämma Stockholms stad för diskriminering som har samband med religion och kön, men har först erbjudit motparten att ingå en förlikning. Parterna har nu träffat en överenskommelse som ger kvinnan 40 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst.

– Kvinnor som bär huvudduk har rätt till utbildning på samma villkor som andra. Skolan får inte neka en elev undervisning för att hon vill uttrycka sin religion på det sättet, säger DO:s utredare Maja Rajs Lundström.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt