torsdag 19 maj 2011

Sverige sämst på jobb för invandrare

ARBETSMARKNADEN Trots diverse åtgärder och diskriminerande åtgärder gentemot svenskar uppges Sverige vara det land inom OECD som har störst skillnad i sysselsättningsgraden mellan inrikes och utrikes födda.

- Det är inte acceptabelt att vi har så många invandrare som står utanför arbetsmarknaden, säger näringsminister Maud Olofsson (C).

Olofsson menar att orsaken är brister i integrations- och migrationspolitiken.

PI skulle dock satsa en slant på att det snarare är vilken typ av invandrare Sverige tar in – analfabeter och människor på jakt efter en betald kravlös tillvaro – som har ett finger med i spelet.

SvD

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt