söndag 29 maj 2011

Högstadieelever åsiktsfostras med krigsspel

INDOKTRINERING I onsdags fick sjundeklassarna på Domarhagsskolan i Dalarna uppleva ett krigsskådespel med syftet att ”få ungdomar medvetna om vad en flykt från ett land innebär, vad de människor som faktiskt tvingats fly varit med om och känt och vilka svårigheter de mött på vägen”. Frågan är om de också nämnde att blott fem procent av de som kommit till Sverige under de senaste åren är riktiga flyktingar med reella skyddsbehov, en siffra som också gäller för den totala invandringen sedan 1980.

Smatterband, rökmaskiner, skådespelare och Röda korspersonal. Under tre dagar pågick projekt Connexion som arrangerar upplevelse- och rollspelet ”Flykten”.

Den två och en halv timme långa lektionen, där ungdomarna själva deltar i en fingerad flykt från diktatorn i ”Tzatzikistan”, går ut på att de blir rånade av tjuvar, utsatta för militära övergrepp, fängslade, torterade, hitta skydd från regn och tvingade att ta sig igenom minerad mark för att få ID-handlingar som gör det möjligt att söka asyl i ett annat land.

Även här frågar sig PI om ungdomarna fick veta att endast omkring fem procent av de som årligen tar sig till Sverige har giltiga ID-handlingar och att de i många fall betalar stora belopp till giriga människosmugglare för att ta sig till just Sverige.

Med hjälp av representanter från bland annat FN-förbundet, Röda korset, Hemvärnet och Västerås stift försökte man göra upplevelsen så realistisk som möjlig.

- Det här är andra året vi genomför det här upplevelsespelet. I år har vi gjort om vissa delar och vidareutvecklat historien, berättar Birgitta Hägg som är beteendevetare och projektledare.

De verkliga eldsjälarna bakom projektet uppges dock vara andra ungdomar från diverse rollspelsföreningar i Dalarna.

I år deltar elever från Johan Olovskolan, Domarhagen, Åvestadal och Västerfärnebo. Innan spektaklet iscensattes fick de träffa Namik Abbasov som berättade hur han tagit sig till Sverige från Adzerbadzjan.

- Vi rekommenderar lärarna att gå med eleverna för att de sedan kan prata med ungdomar om upplevelserna. På så vis kan eleverna bearbeta sina känslor, säger Birgitta Hägg vars projekt i Horndal pågår fram till nästa vår.
- Vad som sedan händer vet vi inte idag. Därför ansåg vi det angeläget att försöka genomföra Flykten även i år.

Med projektet hoppas man kunna öka förståelsen och förbättra relationer mellan ungdomar från olika kulturer, som finansieras av Allmänna arvsfonden och ABF som är projektägare.

Dala-Demokraten

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt