söndag 29 maj 2011

Mamma och dotter konverterade trivs med slöjan

ISLAMISERINGEN Borås tidning har skickat ut en av sina fotsoldater i ett försök att normalisera slöjan. Tre svenska kvinnor intervjuas och alla har klivit över till den mörka sidan och konverterat. Karin är mamman som gifte sig med muslim. Hennes dotter Madeleine konverterade som  14-åring och dessutom gift sig som 18-åring med en kusin till mammans man. Och hennes kompis Kristina som vägrar kallar sig dopnamnet eftersom det är ett kristet namn. Och alla tre bara älskar slöjan (och könsapartheid).

Redan i ingressen försöker BT fastslå att slöjan är ett påbud genom att citera Koranen:

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. Koranen 33:59

Så långt BT. En annan sura man alltid hänvisar till är 24:31

Säg ock till de rättrogna kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantaget vad som alltid är synligt därav! Och må de kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder eller sina mäns fäder eller sina söner eller sina mäns söner eller sina bröder eller sina bröders söner eller sina systrars söner eller sina kvinnor eller de slavar, över vilka de råda.

Inte heller där står det något om håret.

Läs artikeln som PDF: BT110529

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt