tisdag 24 maj 2011

Illegal libanes försöker stanna genom nystartad familj

ILLEGAL MED AVSLAG Mohamad Elhaibi, 32 år, befinner sig illegalt i Sverige sedan sju år. Han har fått åtskilliga avslag sin asylansökan om uppehållstillstånd. Strax innan han kom hit hade han träffat en tjej, Rima, även hon libanes. Väl i Sverige fick hon slutligen svenskt medborgarskap. Men han är inte ens i närheten. Vad gör Elhaibi då? Inväntar att få sin sak prövad, får ett positivt bifall och sedan startar en familj eller gör tvärtom? Vad tror ni?

2006 gifte de sig borgerligt, sedan får paret två söner. Nu söker han uppehållstillstånd på nytt och åberopar familjeanknytning. Men får nya avslag hela tiden. Anledningen är att han måste göra en ansökan uppehållstillstånd i Sverige från Libanon, på plats.

- Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi har anlitat en advokat, men hittills utan framgång. En barnpsykolog vid BVC har i ett brev refererat till FN:s barnkonvention om barns rätt att få vara med sina föräldrar. Det brevet har vi tillsammans med nya ansökningar skickat vidare till Migrationsverket, säger Rima.

Piteåtidningen

PrintFriendly Share



Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt