onsdag 25 maj 2011

Var tredje ung invandrare arbetslös

ARBETSLÖSHET Var tredje person (33 procent) mellan 19 och 24 år som är född utomlands saknar jobb. För tre år sedan var det var ungefär var femte (22 procent). Man försöker hitta förklaringen till detta och pekar på två skäl: En stor andel är heltidsstuderande eller deltar i olika jobbprogram. Det andra skälet till ökningen förklaras med att fler kommit och samtidigt är utbildningsnivån betydligt sämre än för dem som invandrade för 20 år sedan.

Bland svenskfödda stiger andelen arbetslösa inte lika snabbt: 2008 var 15 procent arbetslösa mot 21 procent i fjol. Sedan april i fjol har antalet svenskfödda arbetslösa ungdomar minskat med nästan tio procent. Bland utrikesfödda har den i stället ökat med mer än tre procent. Dubbelt så stor andel av de utrikesfödda mellan 15 och 24 år är långtidsarbetslösa. Mer än var femte (22 procent) av de utrikesfödda mellan 19 och 24 år har inte fullföljt gymnasiet. Motsvarande siffra för svenskfödda är 13 procent.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) är bekymrad och försöker finna anledningen i den internationella krisen och ekonomiska nedgången.

DN
DN

2006 skrev en debattartikel med exakt samma rubrik: ”Var tredje invandrare är arbetslös”, dock med undantaget att det handlade om invandrare generellt.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt