fredag 13 maj 2011

Skolundervisning för zigenare fick en extra slant av skattebetalarna

ZIGENARE År 2009 fick Sverigefinska skolan i Eskilstuna 700 000 kronor i stöd som syftade att bekosta assistenter till pluggande zigenare. Behörigheten till gymnasiet bland zigenarelever med assistentstöd har stigit, under 2007 från lite drygt 70 procent till över nittio procents behörighet 2009. Under läsåret fick skolan lika stor bidragssumma.

2011 fortsätter man med stödet. Barn- och utbildningsnämndens majoritet beviljade under torsdagen ett bidrag på 700 000 kronor till skolan för att bekosta extra personalresurser för undervisningen av finska zigenare. Man hade ursprungligen begärt ett anslag på 1,3 miljoner, men nämnden beslutade att samma bidragsnivå som tidigare ska gälla. Alliansen reserverade sig mot beslutet, och Sverigedemokraterna gick på samma linje.

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt