söndag 8 maj 2011

Journalist skrev kritiska artiklar fick inte sökt SCB-jobb

JK Journalisten Gunnar Sandelin har tidigare skrivit flera artiklar angående journalisters förhållningssätt till frågor om asyl och migration. Bland annat denna inkorrekta artikel: "Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna".

Sandelin sökte sedan hösten 2010 ett vikariat som pressansvarig vid SCB. Men fick inte det. Sandelin menar att det var på grund av sina artiklar som generaldirektören avslog hans ansökan. GD menade istället att det var hans sätt att skriva på, inte på grund av innehållet. Sandelin JK-anmälde SCB, där Sandelins begäran handlade om att Justitiekanslern från yttrandefrihetssynpunkt skulle granska Statistiska centralbyråns (SCB) agerande mot honom i anställningsärendet. Sandelin ifrågasatte om SCB:s agerande är förenligt med principen om yttrandefrihet.

Nu har beslutet kommit, och enligt JK bröt inte SCB:s generaldirektör mot grundlagens repressalieförbud.

JK 8 121 10 30

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt