onsdag 18 maj 2011

Öppet brev från FPÖ:s partiledare till Turkiets president

ÖSTERRIKE Inför den turkiska presidenten, Abdullah Güls, besök i Österrike inom kort har partiledaren för Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), Heinz-Christian Strache, skrivit ett öppet brev till gästen.

Öppet brev till den turkiske Presidenten Abdullah Gül

Wien, maj, 2011

Högt ärade Herr President!

Med anledning av Ert officiella statsbesök i republiken Österrike tillåter sig parlamentsledamöterna i Österrikes Frihetliga Parti att med denna officiella skrivelse påvisa vissa omständigheter som ur ett frihetligt perspektiv – men också ur majoriteten av Österrikes befolknings perspektiv – är av yttersta vikt.

För det första vill vi låt Er förstå, att ur ett frihetligt perspektiv är målet med den europeiska integrationen att utveckla en gemenskap mellan de stater som utgör Europa – geopolitiskt, historiskt, andligt-kulturellt, geografiskt – och som känner en förpliktelse gentemot ett av kristendomen präglat arv.

Turkiet uppfyller – enligt vår uppfattning – inte dessa förutsättningar.

Ni som själv företräder ett traditions- och nationalmedvetet folk kommer inte ha några svårigheter att förstå att vi – precis som stora delar av den europeiska offentligheten – inte kan stödja att ert land blir medlem i den Europeiska unionen.

Däremot bör Europa och Turkiet med stor uppriktighet och stort intresse förhandla om ett "speciellt partnerskap".

Hur som helst är det ett oavvisligt krav att bägge sidor respekterar motpartens identitet och dennes legitima strävan att bevara densamma. Därför är det inte till någon hjälp, när höga och högsta representanter från Ert land uppmanar turkiska invandrare att inte assimilera sig, inte lära sig och överta värdlandets kultur, språk, seder och bruk, utan istället menar att tredje generationens turkar ska förbli turkar. När detta dessutom kombineras med ekonomiska bidrag till föreningar (I Österrike tex. ATIP) som är lojala mot ovan nämnda och oacceptabla mål förbättras inte våra vänskapliga relationer.

Det är även svårt för oss att acceptera att Ert land kräver ett eget skolväsende och ett uppbyggande av en turkisk parallellkultur för turkiska invandrare i Österrike, när ni samtidigt undanhåller minoriteter i Ert eget land grundläggande och självklara rättigheter. En hänvisning till situationen för det kurdiska folket eller de kristna kommuner som finns bör räcka för att ni ska förstå vad vi menar.

Slutligen när det gäller uppträdandet från Er ambassadör:
Den som förolämpar sitt värdland, delar ut skolmässiga lektioner i demokrati och som verbalt slår österrikare över huvudet borde vara en outhärdlig företrädare för Turkiet.

Det faktum att Ert land till dags dato inte ens har förmått avskeda ambassadören, gör att många österrikare drar slutsatsen att den turkiska regeringen står bakom ambassadörens uppträdande.

Detta är också skälet till varför företrädarna för vårt parti inte kommer att medverka vid den mottagning som föranleds av Ert högt skattade statsbesök.

Vi utgår ifrån att Ni, högt ärade Herr President, har förståelse för detta, och hoppas att – kanske på grund av vår markering – relationerna mellan våra länder i fortsättningen kan utvecklas i en anda av likaberättigad vänskap och ömsesidig respekt för våra kulturer och traditioner.

Med fortsatt utmätt högaktning.

Översättning: Christian Westling

Brevet i pdf-format

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt